Публічна інформація

ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Інформаційна відкритість закладу освіти — вимога часу та суспільства, запорука успіху української держави.

Наш заклад освіти намагається максимально відповідати вимогам часу та демонструє свою інформаційну відкритість на сторінках свого веб-сайту.

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

ФІНАНСУВАННЯ

 1. Статут закладу освіти
 2. Розпорядження про затвердження статуту закладу освіти
 3. Стратегія розвитку спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 96 ім. О.К.Антонова на 2022-2026 р.р.
 4. Організаційні документи (ліцензії на впровадження освітньої діяльності)
 5. Нормативні документи
 6. Інформаційна довідка про заклад
 7. Символіка школи
 8. Кадровий склад закладу освіти
 9. Структура та органи управління закладу освіти
 10. Контингент учнів та працівників закладу
 11. Мережа 
 12. Вільні місця 
 13. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 14. Територія обслуговування,закріплена за закладом освіти його засновником.
 15. Правила прийому до закладу освіти
 16. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 17. Освітні програми
 18. Результати моніторингу якості освіти
 19. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 20. Положення щодо організації окремих видів діяльності закладу освіти
 21. Наявність вакантних посад
 22. Мова освітнього процесу
 23. Перелік додаткових освітніх послуг, розмір плати за навчання
 24. Матеріально-технічне забезпечення
 25. Правила поведінки учасників освітнього процесу
 26. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 27. ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ ТА ПРАВОВА ДОПОМОГА (НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ)

 

Візія української школи

Школа як об’єднуючий центр

Школа XXI ст. не може бути єдиним унікальним джерелом знань. Місцями здобуття освіти стають також засоби масової інформації, Інтернет, музеї, театри, наукові спільноти, сімейна освіта, оточення однолітків, тощо. У цій мережі можливостей школа має стати об’єднуючим центром для всіх стейкхолдерів освіти.

Учителі як тьютори

Вирішальну роль у становленні багатьох дорослих успішних людей часто відігравала одна єдина особа – учитель, тренер, лідер спільноти, батько, науковий керівник… Сучасному освітянському колу варто врахувати це для формування нової ролі вчителів як наставників, модераторів і тьюторів.
 

Навички XXI ст. – до шкільних програм

Уроки в школах мають перестати бути самоціллю. Вони мають стати ефективним засобом оволодіння учнівством ключовими компетенціями сучасності і майбутнього: базовою грамотністю, вмінням вирішувати складні завдання, розвитком особистісних якостей.

Навчання впродовж життя

Lifelong Learning – один з основних глобальних трендів в освіті наших днів. Сучасні школи вже не можуть дати всю необхідну для життя інформацію. Проте вони можуть навчити учнів і учениць самостійно її шукати та аналізувати.