Правила внутрішнього ропорядку

ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ УЧНІВ

Учні мають право

 • На вибір факультативів, позашкільних та позакласних занять;
 • На доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • Брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • Висловлювати власну думку про життя школи і роботу учнівського самоврядування; 

•    Представляти школу на конкурсах, фестивалях та інших заходах;

•    Обирати лідерів до органів учнівського самоврядування та бути обраним;

•    Захист своїх прав учнем, не може бути приводом для негативного ставлення з боку вчителів та однолітків.

•    В разі необхідності учням надається право опіки і допомоги з боку адміністрації школи.

 • На захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • На безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
 • На відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.
Учні зобов’язані:
 • Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • Дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • Бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • Дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • Слідкувати за своїм мовленням (вживати літературну лексику й уникати сленгу та нецензурних виразів).
 • 3 повагою ставитися до будь-кого з учасників освітнього процесу або обслуговуючого персоналу, не допускаючи некоректного, грубого ставлення або приниження їх честі й гідності.
 • Доброзичливо ставитися до інших учнів школи і не допускати виявів агресії та застосування грубої сили при вирішенні конфліктів.
 • Підтримувати чистоту й порядок в приміщеннях школи, бережливо ставитись до майна, що належить іншим.
 • Дотримуватися культури поведінки та правил гігієни в їдальні.
 • Приходити до школи до початку занять у чистому та охайному одязі.

Правила поведінки на уроках :

 1. Учень приходить до школи за 10- 15 хвилин до початку навчальних занять , займає своє робоче місце, готує все необхідне для навчання приладдя.
 2. На уроках учневі слід працювати організовано, зосереджено і дотримуватись правил роботи, встановлених учителем.

3. Дотримуватись правил етики