ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА

«Психологічний онлайн-тренажер для підлітків»

У межах співпраці ювенальної поліції та «Благодійного фонду «ХепіМайндХелп» створено «Психологічний онлайн-тренажер для підлітків», який є актуальним для поліпшення соціально-психологічного стану дітей, зниження стресових та депресивних станів у дітей та підлітків.

БАТЬКАМ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 2023-2024 Н.Р.

Наказ про зарахування учнів до 1-их класів на 2023-2024 н.р.

Інформація для батьків майбутніх першокласників

Навчальний заклад здійснюватиме прийом документів для зарахування дітей до 1 класу на 2022-2023 н.р. відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 64/32016

Графік прийому документів буде розміщений на сайті школи , інформаційних стендах за місяць до початку прийому.

Перелік необхідних документів для вступу до першого класу

Ø Заява (пишеться власноруч батьками або особами, які їх заміняють, при подачі документів).

Ø Копія свідоцтва про народження (пред’являється оригінал).

Ø Документи, що підтверджують право на першочергове зарахування.

Ø Оригінал медичної довідки «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» форма 086-1/0.

Ø Оригінал карти профілактичних щеплень форми 063/0.

Ø Батькам або особам, які їх заміняють, пред’явити документ, що посвідчує особу заявника.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (стаття 12, п.4 Закону України «Про освіту»).

Кожна особа має право здобувати початкову освіту у державному або комунальному закладі освіти, що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи (стаття 13, п.1 Закону України «Про освіту»).

Заяви про зарахування та документи можуть бути подані до інших закладів освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця (пункт 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти).

Право першочергового зарахування мають діти,

Ø місце проживання яких на території обслуговування школи підтверджене;

Ø які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнів спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №96;

Ø які є дітьми працівників спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №96.

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву) (Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684«Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018 та№ 681 від 17.07.2019

Ø паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

Ø довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207;

Ø довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”

Ø документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

Ø рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

Ø довідка про проходження служби у військовій частині(за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

Ø акт обстеження умов проживання(за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;

Ø інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Алгоритм вступу дитини з особливими освітніми потребами

Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу (з його утворенням у разі відсутності) здійснюється на підставі доданого до заяви про зарахування висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації).

Контакти для повідомлень:

електронна пошта school96@ukr.net

Наказ «Про зарахування учнів до 1-х класів у 2021-2022 навчальному році» від 07.06.2021 р. № 41-у

Що потрібно першокласнику в школу?

Порядок прийому до 1-х класів на 2021-2022 н.р.

День відкритих дверей

Мікрорайон обслуговування 

Розширені вимоги з організації харчування

Корисні сайти