До уваги батьків майбутніх першокласників 2022-2023

Прийом документів до 1-х класів розпочинається з 2 травня 2022 року .

Прогнозована кількість класів і учнів у майбутніх 1-х класах на 2022-2023 н.р.:

Кількість класів – 2

Кількість учнів у класі –  30

Кількість учнів у 1-х класах — 60

Прийом до 1-х класів здійснюється на підставі :

➢ наказу Департаменту освіти і науки від 25.04.2022 року №47

порядку зарахування, відрахування та переведення учнів затвердженим наказом МОН України від 16.04.2018 № 367 .

➢ з врахуванням Листа МОН 16.04.2022 № 1/4202 — 22 Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти

наказу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 96 «Про прийом дітей до 1-х класів у 2022 році» від 27.04.2022

Документи Ви можете подавати особисто в закладі освіти відповідно до графіку або надсилати на електронну скриньку school96@ukr.net

Пакет документів для вступу до першого класу:

➢ заява від одного з батьків, або осіб, які їх замінюють (опікуна, іншого законного представника, родича) написана власноручно за зразком ;
➢ копія свідоцтва про народження дитини ( при собі мати оригінал);
➢ копія документу, що підтверджує місце реєстрації (проживання) дитини або одного з батьків;
➢ копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086/1-о;
➢ копія медичної довідки № 063.

Для дітей працівників ДП «Антонов» — Довідка з відділу кадрів ДП «Антонов».


Пакет документів подається особисто або надсилається одним електронним листом на електронну скриньку


Оригінали документів надаються до закладу освіти до 23 серпня 2022 року.

Право першочергового зарахування мають діти:

Ø діти або батьки/ опікуни, інші законними представники зареєстровані в мікрорайоні обслуговування школи;

Ø які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнів, які навчаються у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №96;

Ø які є дітьми працівників спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №96.

Ø діти працівників ДП » Антонов».

Алгоритм подачі пакету документів на електронну пошту school96@ukr.net :

  1. В темі листа вказати «Прийом до 1-го класу».
  2. Прикріпити сканкопії / фото копії всіх документів та заяви ( всі сканкопії/ фото копії мають бути чіткими).
  3. Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу освіти не пізніше 23 серпня 2022 року

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву) (Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684«Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018 та№ 681 від 17.07.2019

Ø паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

Ø довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207;

Ø довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”

Ø документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

Ø рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

Ø довідка про проходження служби у військовій частині(за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

Ø акт обстеження умов проживання(за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;

Ø інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Алгоритм вступу дитини з особливими освітніми потребами:

Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного здійснюється на підставі заяви батьків та комплексної оцінки ІРЦ.

Мікрорайон обслуговування закладом освіти 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (стаття 12, п.4 Закону України «Про освіту»).

Кожна особа має право здобувати початкову освіту у державному або комунальному закладі освіти, що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи (стаття 13, п.1 Закону України «Про освіту»).

Заяви про зарахування та документи можуть бути подані до інших закладів освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця (пункт 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти).

Що потрібно першокласнику в школу?