Педагогічна рада

Вагомою колективною формою розвитку педагогічного теоретичного мислення в школі є педагогічна рада.

Педагогічна рада відіграє провідну роль у колективному управлінні навчально-виховним процесом у школі. Вона є ефективним засобом управління та мобілізує зусилля педагогічного колективу на виконання освітньої місії школи, підвищення якості навчального процесу й професіоналізму вчителів, розвиток їх індивідуальності.

На засіданнях педагогічних рад розв’язуються актуальні науково-методичні й навчально-виховні проблеми, визначаються пріоритетні напрямки, завдання, форми роботи педагогічного колективу, приймаються конкретні рішення з основних питань діяльності навчального закладу, зокрема в науково-методичному аспекті.

Педрада 16 квітня  2020 р. «Соціально-емоційне виховання та формування позитивного мікроклімату в школі»