Умови доступності закладу освіти для навчання осіб із особливими освітніми потребами

Що таке інклюзивна освіта?

Інклюзивна освіта 

дає можливість усім учням у повному обсязі брати участь у житті колективу дитячого садка, школи, дошкільному та шкільному житті.

Інклюзивне навчання —

це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивна освіта —

це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносить необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівні можливості.

Нормативно-правова база

Закон України “Про освіту” ст.19,20  визначив поняття особи з особливими освітніми потребами. Це “особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту”.

Нормативна база з інклюзії у 2022 – 2023 н.р.

  • Стаття 19, 20 Закону України «Про освіту»,
  • Закону України  « Про повну загальну середню освіту»,
  • постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957  « Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної,
  • постанова від 14.02. 2017 № 88 « Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»,
  • лист МОН від 30.08.2021 № 1/ — 436 « Щодо організації навчання осіб з ООП у закладах загальної середньої освіти у 2021 – 2022 навчальному році».

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ:

·         Діти навчаються разом у звичайній школі.

·         Поліпшується моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток дитини.

·         Діти отримують можливість жити разом з батьками.

·         Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

·         Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей.

·         У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.

·         Діти з особливими потребами отримують ефективну освіту, щоб жити повноцінним життям.

Переваги для дітей без особливих потреб:

·         вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей;

·         вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них;

·         вчаться співробітництву;

·         вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

Переваги для родин:

·         Батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток дітей.

·         Родини одержують підтримку з боку інших батьків.

·         Батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і завдань для дітей.

·         Всі батьки стають частиною шкільної спільноти.

Переваги для вчителів та інших фахівців:

·         Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.

·         Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

·         Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) навчаються працювати в команді.

Кількість інклюзивних класів у закладі на 2022 – 2023 н.р.

Дієва співпраця з ІРЦ

Якщо до цього часу працівники ІРЦ могли входити до команд супроводу дітей з ООП як залучені зовнішні фахівці, то відтепер вони є обов’язковими у їх складі. За таких умов формування команд супроводу розроблення індивідуальних програм розвитку (ІПР) дитини відбуватиметься якісніше та суттєво ефективнішою буде взаємодія шкіл з ІРЦ.

Директор також може укласти угоду про співпрацю між ІРЦ і закладом освіти та залучати фахівців ІРЦ до спільної роботи. В межах співпраці школа матиме змогу запрошувати фахівців ІРЦ для проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів, а також обміну досвідом та підвищення кваліфікації педагогів.

Школа використовуватиме ресурси ІЦР для більш якісного підходу до розроблення ІПР, а також організації інклюзивного освітнього середовища, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, консультування педагогів щодо підготовки індивідуальних освітніх траєкторій, модифікації/адаптації освітніх програм.

Нова форма індивідуальної програми розвитку

ІПР складатимуться за оновленою формою, вказаною у Додатку 3 до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти