Публічна інформація

ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Інформаційна відкритість закладу освіти — вимога часу та суспільства, запорука успіху української держави.

Наш заклад освіти намагається максимально відповідати вимогам часу та демонструє свою інформаційну відкритість на сторінках свого веб-сайту.

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Статут школи

Розпорядження про затвердження статуту школи

Символіка школи

Огранізаційні документи

Нормативні документи

Структура та органи управління закладу освіти

Мережа станом на 02.09.2019

Вільні місця станом на 19.06.2019

Освітні програми

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила внутрішнього розпорядку

 

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Інформаційна довідка про заклад

Матеріально-технічне забезпечення

Кадровий склад закладу освіти

Контингент учнів та працівників закладу станом на 01.11.2018

Прийом до 1 класу на 2019 – 2020 н.р.

Порядок  прийому дітей до 1-их класів 2019-2020 н.р.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Територія обслуговування

Наявність вакантних посад

Результати моніторингу якості освіти

Освітня карта

ФІНАНСУВАННЯ

Візія української школи

Школа як об’єднуючий центр

Школа XXI ст. не може бути єдиним унікальним джерелом знань. Місцями здобуття освіти стають також засоби масової інформації, Інтернет, музеї, театри, наукові спільноти, сімейна освіта, оточення однолітків, тощо. У цій мережі можливостей школа має стати об’єднуючим центром для всіх стейкхолдерів освіти.

Учителі як тьютори

Вирішальну роль у становленні багатьох дорослих успішних людей часто відігравала одна єдина особа – учитель, тренер, лідер спільноти, батько, науковий керівник… Сучасному освітянському колу варто врахувати це для формування нової ролі вчителів як наставників, модераторів і тьюторів.

Навички XXI ст. – до шкільних програм

Уроки в школах мають перестати бути самоціллю. Вони мають стати ефективним засобом оволодіння учнівством ключовими компетенціями сучасності і майбутнього: базовою грамотністю, вмінням вирішувати складні завдання, розвитком особистісних якостей.

Навчання впродовж життя

Lifelong Learning – один з основних глобальних трендів в освіті наших днів. Сучасні школи вже не можуть дати всю необхідну для життя інформацію. Проте вони можуть навчити учнів і учениць самостійно її шукати та аналізувати.