Статут учнівського самоврядування

Статут
учнівського самоврядування
спеціалізованої школи №96 ім. О. К. Антонова
м. Києва

«Сполучені Штати Школи»

 

Розділ 1. Загальні положення

 

Учнівське самоврядування СЗШ №96 м. Києва є демократичною організацією і невід’ємною частиною системи управління школою.

 

Учнівське самоврядування у своїй діяльності дотримується Конституції України, Законів України та правил, що діють в загальноосвітньому закладі.

 

Мовою Учнівського самоврядування є українська мова.

 

Символами Учнівського самоврядування є символи СЗШ № 96: гімн, прапор і герб.

 

Розділ 2. Мета діяльності Учнівського самоврядування

 

Метою діяльності учнівського самоврядування є:

·       Створення умов для всебічного розвитку учнів, сприяння їх інтелектуальному, культурному, духовному та фізичному розвитку.

·       Створення чіткої організаційної структури для здійснення зв’язку між адміністрацією школи, учителями та батьками.

·       Активізація безпосередньої участі учнів у формуванні та реалізації цілісної учнівської політики у школі.

·       Виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху.

 

 

 

Розділ 3. Вибори. Референдум

 

Волевиявлення учнів здійснюється через вибори, референдум та іншими демократичними засобами, які не суперечать Законам України.

 

Право голосу на виборах і референдумах мають учні 5-11 класів.

 

Референдум проводиться у разі необхідності та за наявністю підписів більш ніж 50% учнів 5-11 класів.

 

На виборах встановлюється принцип: один виборець – один голос.

 

Виборці мають право отримувати вичерпну інформацію про кандидата, який балотується на пост Президента школи.

 

Вибори  Президента проводяться щорічно. День виборів призначається діючим Кабінетом Міністрів.

 

Висунення кандидатів на пост  Президента здійснюється шляхом самовисування і подальшої реєстрації виборчою комісією.

 

Після офіційної реєстрації кандидат отримує право негайно розпочати передвиборчу агітацію.

 

Агітація в день виборів заборонена. Кампанія завершується публічними дебатами кандидатів за участі діючого Кабінета Міністрів.

Розділ 4. Кабінет Міністрів

 

Склад Кабінету Міністрів приймається на зборах представників 5-11 класів за поданням Президента.

 

Кабінет Міністрів несе відповідальність перед Президентом.

 

Повноваження міністра Учнівського самоврядування припиняється достроково у разі:

·       складання повноважень за його особистою заявою;

·       у разі переходу на навчання в інший навчальний заклад;

·       не виконання своїх обов’язків, порушення дисципліни, відставання в навчанні.

 

Розділ 5. Президент

Президент є гарантом дотримання прав і свобод школярів.

 

Вибори Президента Учнівського самоврядування відбуваються кожного року згідно положення про вибори.

 

Президент Учнівського Самоврядування:

·       забезпечує розвиток Учнівського Самоврядування

·       доповідає про свою роботу загальним зборам представників 5-11 класів, що збираються 1 раз на семестр;

·       представляє школу у міжшкільних та міжнародних відносинах;

·       призначає загалшьношкільний референдум;

·       співпрацює з адміністрацією та батьківським комітетом школи.

·       Президент має право передавати свої повноваження Віце-президенту.

У разі відсутності Президента його обов’язки виконує Віце-президент.

Президент Учнівського Самоврядування виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента (до кінця навчального року).

Президент може бути усунений Кабінетом Міністрів в порядку імпічменту у разі:

порушення ним чинного законодавства Учнівського самоврядування або

недобросовісного виконання ним своїх обов’язків.

 

Розділ 6. Внесення змін до статуту

 

Законопроект про внесення змін до Статуту школи подається на розгляд шкільному Кабінету Міністрів.

Законопроект про внесення змін до Статуту школи може бути поданий на розгляд лише членом  Кабінету Міністрів .

Законопроект про внесення змін до Статуту школи вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більш як 50 % членів шкільного  Кабінету Міністрів .

Прийнятий Закон про внесення змін до статуту школи вважається дійсним після його оприлюднення.

 

 

 

 

 

Розділ 7. Права і обов’язки учнів

Принципи:

·       поважати бажання і обговорювати позицію, думку;

·       визнавати право кожного на помилку, надавати можливість її виправити;

·       прагнути до найвищих результатів у навчанні і творчості;

·       повсякчасно піклуватися про добре ім’я свого навчального закладу.

Права:

·       висловлювати власну думку про життя школи і методи навчально-виховної роботи;

·       брати участь в управлінні навчально-виховною роботою;

·       представляти школу на конкурсах, оглядах, та інших заходах;

·       вибирати органи самоврядування та бути обраним до них;

·       на повагу гідності в справах особистих, сімейних і товариських;

·       виступ учнів на захисті своїх прав не може бути приводом до негативного ставлення з боку старших або товаришів.

·       В разі необхідності учням надається право опіки і допомоги з боку дирекції.

Обов’язки:

·       дорожити честю школи, примножувати її традиції;

·       сумлінно вчитися, створювати доброзичливу і товариську атмосферу в школі, проявляти повагу до дорослих і товаришів, не принижувати гідності людини;

·       дотримуватися вимог внутрішнього розпорядку і свідомо виконувати накази і розпорядження адміністрації;

·       дотримуватися вимог і правил протипожежної та санітарної допомоги, безпеки;

·       брати активну участь в громадському житті школи, класу;

·       слідкувати за своїм здоров’ям, безпекою власного життя і життям своїх товаришів. Паління, вживання алкоголю, наркотиків несумісні із званням школи;

·       дбайливо і охайно ставитися до майна школи.

·       Порушення норм поведінки ведуть за собою громадський осуд та дисциплінарні стягнення!

Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі школи.

Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.