Наказ «Про прийом дітей до 1-х класів у 2020 році»

в перш клас

НАКАЗ

20 .02. 2020  р.                                                                            № 13

Про прийом дітей до 1-х класів

у 2020 році

 

На виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року № 367 (далі – Порядок), наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03 жовтня 2017 року № 930 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 05 лютого 2020  року № 2, наказу управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації від 20.02.2020 № 08 — Г « Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва у 2020 році» та з метою організованого прийому дітей до 1-х класів,

наказую:

  1. Розпочати прийом заяв до 1-х класів закладу освіти  з 03 квітня 2020 року.
  2. Заступнику директор з навчально – виховної роботи Запольській Г.В.:

2.1. Затвердити план дня відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників.

Термін: до 26.02.2020 р.

2.2. Ознайомити батьків майбутніх першокласників з наступною інформацією:

2.2.1.   порядком прийому дітей до 1-х класів;

2.2.2.  територією обслуговування, що закріплена за закладом загальної середньої освіти;

2.2.3.  переліком документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти;

2.2.4.   прогнозованою кількістю 1-х класів та учнів у цих класах;

2.3. Розмістити до 3 березня 2020 року інформацію, щодо умов прийому учнів до перших класів, на веб-сайті та інформаційному стенді закладу освіти.

2.4. Забезпечити своєчасне надання інформації до управління освіти:

2.4.1.  прогнозованої кількості 1-х класів та в них учнів станом на 06 березня;

2.4.2.  кількості заяв для вступу до 1-х класів станом на  14 та 28 травня 2020 року;

2.4.3.   кількості 1-х класів, зарахованих до них учнів  до 15 червня 2020 року.

2.5.  Вжити заходів, передбачених пунктом 5 підрозділу 1 розділу ІІ Порядку, щодо зарахування за заявами батьків до 1-х класів усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у  СШ № 96, чи дітей працівників СШ № 96.

2.6.  Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі тощо.

2.7.   Забезпечити виконання статті 53 Конституції України (офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004 N 5-рп/2004) при обранні освітніх програм.

2.8.   Оприлюднити з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному сайті закладу освіти список зарахованих до перших класів учнів, із зазначенням лише їх прізвищ, впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей до закладу освіти.

Термін: 01 — 02.06.2020 р.

  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Директор школи                                                                Лариса ЖУК

З наказом ознайомлені:                                                     Г.В. Запольська

Г.Г.Фесенко

Виконавець Запольська Г.В.

тел. 424 12 33