Наказ Про прийом дітей до 1-х класів у 2020 році

 

.05. 2020  р.                                                                                №

Про прийом дітей до 1-х класів

у 2020 році

 

На виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних»,

« Про внесення змін до деяких законодавчив актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короно вірусної хвороби ( COVID – 19)», постанов  Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», від 20 травня 2020 року « 392 « Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої корона вірусом SARS – CoV – 2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року № 367 (далі – Порядок),протоколу від 27.05.2020 № 32 засідання постійної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради  ( Київської міської державної адміністрації) « Про вжиття заходів із послаблення протиепідемічних заходів на території міста Києва»,

наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03 жовтня 2017 року № 930 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», враховуючи наказ Департаменту освіти і науки від 25.05.2020 № 83 « Про відновлення освітнього процесу у приміщеннях закладів освіти м. Києва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень» , наказу управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації від 28.05.2020 № 71 ««Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва                                           у 2020 році » та з метою організованого прийому дітей до 1-х класів,

наказую:

  1. Розпочати прийом заяв до 1-х класів закладу  освіти  з 01 червня  2020 року.
  2. Заступнику директор з навчально – виховної роботи Запольській Г.В.

2.1. Розмістити на офіційному веб – сайті закладу та інформаційному стенді  закладу інформацією для батьків майбутніх першокласників:

2.2.1.   порядок прийому дітей до 1-х класів;

2.2.2.  територія обслуговування, що закріплена за закладом загальної середньої освіти;

2.2.3.  перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти;

2.2.4.   прогнозована кількість 1-х класів та учнів у цих класах;

2.2.5. графік прийому документів для зарахування дітей до 1 – х класів.

Термін: до 01.06.2020 р.

2.2. Забезпечити з 01 червня 2020 року до 01 липня 2020 року ( включно) прийом документів для зарахування дітей до 1 – х класів.

2.3. Дотримуватися санітарно – гігієнічних та протиепідемічних заходів під час прийому документів, а саме:

2.3.1. здійснювати прийом громадян за  оприлюдненим графіком;

2.3.2. дотримуватися правил соціального дистанціювання;

2.3.3. допускати до закладу та приміщенню, де здійснюється прийом документів, по  одному відвідувачу;

2.3.3. використовувати засоби індивідуального захисту ( маску, рукавички);

2.3.4. проводити провітрювання приміщення, в якому буде здійснюватися прийом документів, згідно затвердженого графіку.

2.4. Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі тощо.

2.5. Зарахувати до 1 – х класів дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу підтверджене; дітей, які є рідними ( усиновленими) братами та /або сестрами дітей, що здобувають освіту у закладі, дітей працівників закладу освіти та інших дітей, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищую кількості місць у перших класах.

Термін: не пізніше 02 липня 2020 року.

2.6. Оприлюднити  на веб – сайті закладу та інформаційному стенді  закладу інформацію зазначену у пункті 4 глави 1 розділу II Порядку із дотриманням вимог Закону України « Про захист персональних даних».

Термін: не пізніше 03 липня 2020 року.

2.7. Провести жеребкування на вільні місця відповідно до Порядку, якщо кількість бажаючих здобути освіту в закладі перевищує кількість наявних місць у 1 – х класах.

Термін: 09 липня 2020 року.

2.8. Зарахувати на вільні місця дітей за результатами жеребкування за умови подання документів, передбачених підпунктом3 пункту 3 глави 1 розділу II Порядку.

Термін: 15 липня 2020 року.

2.9. Здійснювати зарахування на вільні місця після 15 липня 2020 року відповідно до пункту 6 глави 1 розділу II Порядку.

2.10. При обранні освітніх програм забезпечити виконання статті 53Конституції України ( офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004               № 5 – рп /2004).

  1. Заступнику директора з адміністративно – господарчої роботи Фесенко Г.Г.:

3.1. Організувати належні санітарно – гігієнічні та протиепідемічні умови прийому документів від батьків ( осіб, які їх замінюють), термометрію відвідувачів закладу.

3.2. Забезпечити безпечне приміщення у будівлі закладу, яке розташоване поряд з окремим входом – виходом, розмістити відповідну розмітку.

3.3. Організувати проведення  дезінфекції приміщень закладу згідно затвердженого графіку.

3.4. Забезпечити відповідною кількістю дезінфікуючих засобів, індивідуального захисту ( маски, рукавички).

  1. У разі потреби, прийняти управлінські рішення щодо відкриття додаткового класу, внесення змін до організації освітнього процесу та інформувати про це управління освіти.
  2. 5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Директор школи                                                                Лариса ЖУК

З наказом ознайомлені:                                                     Г.В. Запольська

Г.Г.Фесенко

Виконавець Запольська Г.В.

тел. 424 12 33